برای نصب و پیاده سازی، لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.

لطفا اطلاعات سرور شامل آی پی، یوزر و پسورد سرور را نیز در بخش توضیحات اضافه کنید. 

در صورتی که ما برای شما سرور مناسب را تهیه کنیم، لطفا به آن اشاره کنید.

لطفا توجه داشته باشید که حداکثر تا 24 ساعت، ما اقدام می کنیم (مودو آماده را تحویل شما می دهیم). در غیر اینصورت، لطفا تماس بگیرید.

دانلود آخرین نسخه های مختلف اودو

از لینکهای زیر می توانید دانلود کنید.

لطفا توجه کنید که تمامی نسخه ها، کامیونیتی می باشد (اکثر ماژول ها را دارد)

دا

دانلود از سایت رسمی​

تمامی نسخه های دانلودی، کامیونیتی می باشند.
برای نسخه اینترپرایز، لطفا تماس بگیرید.